Subscribe Us

Fun News എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നുഎല്ലാം കാണിക്കൂ
അപൂർവ്വമായി ഒരു ദിവസം.. 22/02/2022 : ഇന്നത്തെ തീയതിയുടെ കൗതുകം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ? ഒരു പാലിൻഡ്രോമും ആംബിഗ്രാമും ആണ് ഇന്ന്, കൂടാതെ മറ്റൊന്ന് കൂടി ഉണ്ട്.. അതറിയാൻ തുടർന്ന് വായിക്കൂ.. | Rarely a day .. 02/02/2022: Do you know what is the curiosity of today's date?  Today there is a palindrome and an ambigram, and there is another .. Read on to find out ..