കണ്ണൂരിൽ പതിനൊന്നിടങ്ങളിൽ എൽ.ഡി. എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചു...

കണ്ണൂർ : കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 11 വാർഡുകളിൽ എൽ.ഡി. എഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ ഇലക്ഷന് മുൻപ് തന്നെ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.   
ആന്തൂര്‍ നഗരസഭയിലെ ആറു വാര്‍ഡുകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് എതിരില്ല. രണ്ട്, മൂന്ന്, 10, 11, 16, 24 വാര്‍ഡുകളാണ് പത്രിക സമര്‍പ്പണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ തന്നെ എല്‍ഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥനാര്‍ഥികളും ഡമ്മി സ്ഥാനാര്‍ഥികളും മാത്രമാണ് ഈ വാര്‍ഡുകളില്‍ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചത്. യുഡിഎഫിനും ബിജെപിക്കും മരുന്നിനുപോലും ഒരാളെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി കണ്ടെത്താനായില്ല.

2015ല്‍ നഗരസഭയിലേക്കുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആകെയുള്ള 28 സീറ്റില്‍ 14ലും എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവശേഷിച്ച 14 സീറ്റിലും മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ആദ്യ നഗരസഭയെന്ന ഖ്യാതിയും ആന്തൂരിന് സ്വന്തമായി

മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫിന്‌ എതിരില്ല. മൂന്ന്, അഞ്ച്, എട്ട്, ഒമ്പത്, 11  വാർഡുകളാണ്‌ പത്രിക സമർപ്പണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തന്നെ എൽഡിഎഫ്‌ സ്വന്തമാക്കിയത്‌.
Read more: https://www.deshabhimani.com/news/kerala/local-body-election-2020-malappattom-panchayath-ldf/908431
മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫിന്‌ എതിരില്ല. മൂന്ന്, അഞ്ച്, എട്ട്, ഒമ്പത്, 11  വാർഡുകളാണ്‌ പത്രിക സമർപ്പണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തന്നെ എൽഡിഎഫ്‌ സ്വന്തമാക്കിയത്‌. 

മൂന്നാം വാർഡ് അഡുവാപ്പുറം നോർത്തിൽ ടി സി സുഭാഷിണി, അഞ്ചാം വാർഡ് കരിമ്പീൽ കെ വി മിനി, എട്ടാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം ഈസ്റ്റിൽ കെ പി രമണി, ഒമ്പതാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം വെസ്റ്റിൽ  ടി കെ സുജാത, പതിനൊന്നാം വാർഡ് കൊവുന്തലയിൽ കെ സജിത എന്നിവരാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.


ശ്രീകണ്ഠപുരം > മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫിന്‌ എതിരില്ല. മൂന്ന്, അഞ്ച്, എട്ട്, ഒമ്പത്, 11  വാർഡുകളാണ്‌ പത്രിക സമർപ്പണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തന്നെ എൽഡിഎഫ്‌ സ്വന്തമാക്കിയത്‌.

മൂന്നാം വാർഡ് അഡുവാപ്പുറം നോർത്തിൽ ടി സി സുഭാഷിണി, അഞ്ചാം വാർഡ് കരിമ്പീൽ കെ വി മിനി, എട്ടാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം ഈസ്റ്റിൽ കെ പി രമണി, ഒമ്പതാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം വെസ്റ്റിൽ  ടി കെ സുജാത, പതിനൊന്നാം വാർഡ് കൊവുന്തലയിൽ കെ സജിത എന്നിവരാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

2005ൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും എൽഡിഎഫ്‌ സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്‌ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടി.


Read more: https://www.deshabhimani.com/news/kerala/local-body-election-2020-malappattom-panchayath-ldf/908431

ശ്രീകണ്ഠപുരം > മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫിന്‌ എതിരില്ല. മൂന്ന്, അഞ്ച്, എട്ട്, ഒമ്പത്, 11  വാർഡുകളാണ്‌ പത്രിക സമർപ്പണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തന്നെ എൽഡിഎഫ്‌ സ്വന്തമാക്കിയത്‌.

മൂന്നാം വാർഡ് അഡുവാപ്പുറം നോർത്തിൽ ടി സി സുഭാഷിണി, അഞ്ചാം വാർഡ് കരിമ്പീൽ കെ വി മിനി, എട്ടാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം ഈസ്റ്റിൽ കെ പി രമണി, ഒമ്പതാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം വെസ്റ്റിൽ  ടി കെ സുജാത, പതിനൊന്നാം വാർഡ് കൊവുന്തലയിൽ കെ സജിത എന്നിവരാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

2005ൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും എൽഡിഎഫ്‌ സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്‌ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടി.


Read more: https://www.deshabhimani.com/news/kerala/local-body-election-2020-malappattom-panchayath-ldf/908431

ശ്രീകണ്ഠപുരം > മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫിന്‌ എതിരില്ല. മൂന്ന്, അഞ്ച്, എട്ട്, ഒമ്പത്, 11  വാർഡുകളാണ്‌ പത്രിക സമർപ്പണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തന്നെ എൽഡിഎഫ്‌ സ്വന്തമാക്കിയത്‌.

മൂന്നാം വാർഡ് അഡുവാപ്പുറം നോർത്തിൽ ടി സി സുഭാഷിണി, അഞ്ചാം വാർഡ് കരിമ്പീൽ കെ വി മിനി, എട്ടാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം ഈസ്റ്റിൽ കെ പി രമണി, ഒമ്പതാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം വെസ്റ്റിൽ  ടി കെ സുജാത, പതിനൊന്നാം വാർഡ് കൊവുന്തലയിൽ കെ സജിത എന്നിവരാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

2005ൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും എൽഡിഎഫ്‌ സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്‌ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടി.


Read more: https://www.deshabhimani.com/news/kerala/local-body-election-2020-malappattom-panchayath-ldf/908431

ശ്രീകണ്ഠപുരം > മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫിന്‌ എതിരില്ല. മൂന്ന്, അഞ്ച്, എട്ട്, ഒമ്പത്, 11  വാർഡുകളാണ്‌ പത്രിക സമർപ്പണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തന്നെ എൽഡിഎഫ്‌ സ്വന്തമാക്കിയത്‌.

മൂന്നാം വാർഡ് അഡുവാപ്പുറം നോർത്തിൽ ടി സി സുഭാഷിണി, അഞ്ചാം വാർഡ് കരിമ്പീൽ കെ വി മിനി, എട്ടാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം ഈസ്റ്റിൽ കെ പി രമണി, ഒമ്പതാം വാർഡ് മലപ്പട്ടം വെസ്റ്റിൽ  ടി കെ സുജാത, പതിനൊന്നാം വാർഡ് കൊവുന്തലയിൽ കെ സജിത എന്നിവരാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

2005ൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും എൽഡിഎഫ്‌ സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്‌ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടി.


Read more: https://www.deshabhimani.com/news/kerala/local-body-election-2020-malappattom-panchayath-ldf/908431