നവംബർ 22 മുതൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സമരത്തിലേക്ക്...

കോഴിക്കോട് : സ്വകാര്യ ബസ്സുകള്‍ ഈ മാസം 22 മുതല്‍ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക് .ചെലവ് വര്‍ധിച്ചതനുസരിച്ച് ബസ് ചാര്‍ജ് വര്‍ധന വേണമെന്നാണ് ബസ്സുടമകളുടെ ആവശ്യം.മിനിമം ചാര്‍ജ് പത്ത് രൂപയാക്കുക, കെഎസ് ആര്‍ടിസിയിലും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലും കണ്‍സെഷന്‍ ഒരു പോലെയാക്കുക, സര്‍ക്കാര്‍ – എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ യാത്രാ ഇളവ് അമ്പത് ശതമാനമാക്കുക, സ്വാശ്രയ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ യാത്രാ ഇളവ് പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് ബസ്സുടമകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് കോഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയാണ് കണ്‍വെന്‍ഷനിലൂടെ സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.