2020 മാർച്ച് 10 ചൊവ്വാഴ്ച്ച മുതൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പെട്രോൾ പമ്പ് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിലേക്ക്..


കണ്ണൂർ : 
വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച്‌ ജില്ലയിലെ  പെട്രോൾ പമ്പ്‌ - പാചക വാതക തൊഴിലാളികൾ  മാർച്ച് 10 ചൊവ്വാഴ്‌ചമുതൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക്‌ പണിമുടക്കുന്നു. പ്രതിമാസ മിനിമം കൂലി 18,000 രൂപയായി നിശ്ചയിക്കുക, മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇഎസ്‌ഐ, പിഎഫ്‌, ക്ഷേമനിധി തുടങ്ങിയവ ബാധകമാക്കി കർശനമായി നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണ്‌ സമരം.  സിഐടിയു, ഐഎൻടിയുസി, ബിഎംഎസ്‌  നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത സമരസമിതിയാണ്‌ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.