തളിപ്പറമ്പിലെ പ്രശസ്ത ഇൻ. എൻ. ടി. സർജൻ ഡോ:റോയി അന്തരിച്ചു. 21തളിപ്പറമ്പ് : തളിപ്പറമ്പിലെ പ്രശസ്ത ഇൻ. എൻ. ടി. സർജൻ ഡോ:റോയി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു . ഇന്ന് (14-03-2020) ഉച്ചക്ക് 12 : 30 ഓടെയാണ് കുഴഞ്ഞുവീണത് . ഉടനെ തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ക്കുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ഡോ.റോയി കാർത്തികപുരം ഉൾപ്പെടെ മലയോരങ്ങളിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു . ദിർഘകാലം താലൂക്ക് ആശുപ്രതിയിലെ ഇ. എൻ . ടി . സർജനായിരുന്നു. 
തളിപ്പറമ്പ് മന്നയിലാണ് താമസം . ഭാര്യ : മോഹനറോയി. മകൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു.