25 ജൂലൈ 2020 കണ്ണൂര്‍ ജില്ല - കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍.

ആകെ കേസുകള്‍- 62
സമ്പര്‍ക്കം- 22
വിദേശം- 8
അന്തര്‍ സംസ്ഥാനം- 29
ഡിഎസ് സി - 2
ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍- 1

വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവര്‍
ക്രമ നമ്പര്‍, താമസസ്ഥലം, ലിംഗം, വയസ്സ്, പുറപ്പെട്ട വിമാനത്താവളം, ഇറങ്ങിയ വിമാനത്താവളം, തീയ്യതി

1 രാമന്തളി  പുരുഷന്‍ 34 ദുബായ് കണ്ണൂര്‍ 09.07.2020

2 തൃപ്രങ്ങോട്ടൂര്‍ പുരുഷന്‍ 28 ഖത്തര്‍  കൊച്ചി 26.06.2020

3 കടമ്പൂര്‍ പുരുഷന്‍ 30 സൗദി അറേബ്യ  കരിപ്പൂര്‍ 12.07.2020

4 കീഴല്ലൂര്‍ സ്ത്രീ 28 ഒമാന്‍  കണ്ണൂര്‍ 14.07.2020

5 കണ്ണപുരം പുരുഷന്‍ 32 സൗദി അറേബ്യ - റിയാദ്  കണ്ണൂര്‍ 07.07.2020

6 തില്ലങ്കേരി പുരുഷന്‍ 43 ദുബായ് കൊച്ചി 07.07.2020

7 കല്ല്യാശ്ശേരി പുരുഷന്‍ 49 സൗദി അറേബ്യ-ജിദ്ദ  കണ്ണൂര്‍ 20.07.2020

8 കീഴല്ലൂര്‍ ആണ്‍ കുട്ടി 8 ഒമാന്‍  കണ്ണൂര്‍ 14.07.2020

ഡി.എസ്.സി ക്ലസ്റ്റര്‍
9 കോഴിക്കോട്  പുരുഷന്‍ 33 
10 കോഴിക്കോട് പുരുഷന്‍ 34

സമ്പര്‍ക്കം 
11 കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 21
12 കോട്ടയം മലബാര്‍ പുരുഷന്‍ 21
13 കോട്ടയം മലബാര്‍ പുരുഷന്‍ 20
14 മുഴക്കുന്ന് സ്ത്രീ 44
15 വേങ്ങാട് പുരുഷന്‍ 58
16 മുഴക്കുന്ന് പുരുഷന്‍ 22
17 മുഴക്കുന്ന് സ്ത്രീ 23
18 മുഴക്കുന്ന് പുരുഷന്‍ 58
19 കടമ്പൂര്‍ സ്ത്രീ 60
20 കതിരൂര്‍ പുരുഷന്‍ 65
21 കതിരൂര്‍ സ്ത്രീ 72
22 തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിററി സ്ത്രീ 19
23 തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിററി പുരുഷന്‍ 17
24 തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിററി ആണ്‍കുട്ടി 8
25 തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിററി സ്ത്രീ 45
26 തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിററി സ്ത്രീ 26
27 കതിരൂര്‍ പുരുഷന്‍ 30
28 തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിററി സ്ത്രീ 49
29 കതിരൂര്‍ ആണ്‍കുട്ടി 1
30 പന്ന്യന്നൂര്‍ പെണ്‍കുട്ടി 16
31 കതിരൂര്‍ പുരുഷന്‍ 65
32 മുഴക്കുന്ന് പുരുഷന്‍ 25

അന്തര്‍ സംസ്ഥാനം
ക്രമനമ്പര്‍, താമസ സ്ഥലം,  ലിംഗം, വയസ്സ്, വന്ന സ്ഥലം,  എത്തിയ തീയ്യതി എന്ന ക്രമത്തില്‍

33 പെരിങ്ങോം  പുരുഷന്‍ 26 ബാംഗ്ലൂര്‍ 10.07.2020

34 പാനൂര്‍ പുരുഷന്‍ 39 ബാംഗ്ലൂര്‍ 20.07.2020

35 കുററ്യാട്ടൂര്‍ പുരുഷന്‍ 42 ബാംഗ്ലൂര്‍ 14.07.2020

36 അയ്യന്‍കുന്ന് പുരുഷന്‍ 29 ഹൈദരാബാദ് 12.07.2020

37 ചെമ്പിലോട് പുരുഷന്‍ 38 ബാംഗ്ലൂര്‍ 13.07.2020

38 ചെമ്പിലോട് ആണ്‍കുട്ടി 8 ബാംഗ്ലൂര്‍ 13.07.2020

39 ചെമ്പിലോട് പെണ്‍കുട്ടി 4 ബാംഗ്ലൂര്‍ 13.07.2020

40 ചിററാരിപ്പറമ്പ പുരുഷന്‍ 27 ബാംഗ്ലൂര്‍ 

41 അഞ്ചരക്കണ്ടി പുരുഷന്‍ 29 കര്‍ണ്ണാടക 17.07.2020

42 കുററ്യാട്ടൂര്‍ പുരുഷന്‍ 26 ബാംഗ്ലൂര്‍ 14.07.2020

43 മാലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 42 മൈസൂര്‍ 04.07.2020

44 കൂടാളി പുരുഷന്‍ 33 ബാംഗ്ലൂര്‍ 10.07.2020

45 തളിപ്പറമ്പ പുരുഷന്‍ 52 മാംഗ്ലൂര്‍ 15.07.2020

46 പാപ്പിനിശ്ശേരി സ്ത്രീ 28 ബാംഗ്ലൂര്‍ 10.07.2020

47 ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിററി സ്ത്രീ 33 ഡെല്‍ഹി 13.07.2020

48 ഉളിക്കല്‍ പുരുഷന്‍ 29 മഹാരാഷ്ട്ര 21.07.2020

49 മാലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 42 ബാംഗ്ലൂര്‍ 22.07.2020

50 വേങ്ങാട് പുരുഷന്‍ 26 ബാംഗ്ലൂര്‍ 12.07.2020

51 കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 40 ബാംഗ്ലൂര്‍ 08.07.2020

52 കൂടാളി പുരുഷന്‍ 26 ബാംഗ്ലൂര്‍ 23.07.2020

53 കുാേത്തുപറമ്പ ആണ്‍കുട്ടി 5 മൈസൂര്‍ 18.07.2020

54 കുന്നോത്തുപറമ്പ പെണ്‍കുട്ടി 10 മൈസൂര്‍ 18.07.2020

55 പാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിററി പുരുഷന്‍ 

50 ബാംഗ്ലൂര്‍ 18.07.2020

56 പാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിററി സ്ത്രീ 42 ബാംഗ്ലൂര്‍ 18.07.2020

57 കുന്നോത്തുപറമ്പ സത്രീ 31 മൈസൂര്‍ 18.07.2020

58 മാലൂര്‍  പുരുഷന്‍ 45 ബാംഗ്ലൂര്‍ 21.07.2020

59 ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിററി പുരുഷന്‍ 31 ഡല്‍ഹി 15.07.2020

60 പെരളശ്ശേരി പുരുഷന്‍ 36 ഷിംല - ഹിമാചല്‍പ്രദേശ് 12.07.2020

61 തൃപ്പങ്ങോട്ടൂര്‍ പുരുഷന്‍ 57 മൈസൂര്‍ 23.07.2020

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തക
62 മാലൂര്‍ സ്ത്രീ 49 ആശ വര്‍ക്കർ