നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒൻപതിലധികം സിം കാർഡുകൾ ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്...

സ്വന്തം പേരിൽ ഒൻപതിൽ അധികം സിം കാർഡുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ മടക്കി നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 2021 ജനുവരി പത്താം തീയതിക്കകം സിമ്മുകൾ അതതു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാർക്ക് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സന്ദേശം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടെലികോം മന്ത്രാലയം അയച്ചു തുടങ്ങി.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ ചട്ടമനുസരിച്ച് പരമാവധി ഒൻപത് സിമ്മുകളാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. അധികമായുള്ള സിം കാർഡുകൾ തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഉപയോക്താവിന് നോട്ടിസ് നൽകാനാണ് ടെലികോം മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ തീരുമാനം.

ഒരു വ്യക്തിക്ക്, കമ്പനിയുടെ എത്ര സിം ഉണ്ടെന്ന കണക്ക് മാത്രമേ അതതു കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാവൂ. എന്നാൽ ടെലികോം മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കൈവശം ഒരാൾക്കുള്ള സിം കാർഡുകളുടെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാധാരണ, ദീർഘനാള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെയിരിക്കുന്ന സിം കാർഡുകൾ നിശ്ചിതകാലത്തിന്ശേഷം റദ്ദാക്കുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ റദ്ദാക്കപ്പെടാതെയുള്ളതടക്കം ഒരാളുടെ പേരില്‍ എത്ര സിമ്മുകള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രം അന്വേഷിക്കുന്നത്.