ഇനി പരിധിയില്ലാത്ത ഡാറ്റാ സേവനങ്ങൾ BSNL -ൽ നിന്നും. കാലാവധി തീരും വരെ ഉപയോഗിക്കാം, പുതിയ പ്ലാനുകൾ പുറത്തിറക്കി...

രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് (ബിഎസ്എൻഎൽ) പുതിയ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്വകാര്യ കമ്പനികളെല്ലാം പുതിയ ‘അൺലിമിറ്റഡ്’ ഡേറ്റാ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ബിഎസ്എൻഎലും രംഗത്തെത്തിയത്. 447 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്പീഡ് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ 100 ജിബി അതിവേഗ ഡേറ്റയാണ് ഈ പ്ലാനിൽ നൽകുന്നത്. പ്രതിദിന നിയന്ത്രണത്തില്ലാതെ കാലാവധി തീരും വരെ 100 ജിബി ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. 100 ജിബി ഡേറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം 84 കെബിപിഎസിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്.

60 ദിവസ കാലാവധിയുള്ള 447 രൂപ പ്ലാനിൽ സൗജന്യ ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ ട്യൂണുകളും ഇറോസ് നൗ വിനോദ സേവനങ്ങൾ, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 247, 1999 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും ബിഎസ്എൻഎൽ പുതുക്കി. ഈ രണ്ട് പ്ലാനുകളിലെയും ദൈനംദിന ഉപയോഗ പരിധി നീക്കം ചെയ്തു. ഇനി മുതൽ 247 പ്ലാനിൽ 30 ദിവസത്തേക്ക് 50 ജിബി അതിവേഗ ഡേറ്റ പരിധിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം. 1999 രൂപ പ്ലാനിൽ 500 ജിബി ഡേറ്റയും പ്രതിദിന പരിധിയില്ലാതെ ലഭിക്കും.

699 രൂപയുടെ പ്രൊമോഷണൽ പ്ലാനിന്റെ കാലാവധിയും നീട്ടി. 2021 സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് നീട്ടിയത്. ഈ പ്ലാനിൽ 0.5 ജിബി പ്രതിദിന അതിവേഗ ഡേറ്റയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം 80 കെബിപിഎസായി കുറയ്ക്കും. സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെ 180 ദിവസ കാലാവധിയുള്ള പ്ലാൻ റീചാർജ് ചെയ്യാം. പരിധിയില്ലാത്ത വോയ്‌സ് കോളുകളും പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ കോളുകൾ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാൻ അനുയോജ്യമാണ്. സെപ്റ്റംബറിനു ശേഷം ഈ പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി വീണ്ടും 160 ദിവസമായി കുറയും.