നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രത്തെ ഭരിക്കുന്ന ശക്തിയെകുറിച്ച് അറിയാമോ.. നിങ്ങളുടെ വിജയവും പരാജയവും തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ആരാധനാ മൂർത്തിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ വളർച്ച.. ആ രഹസ്യം ഇവിടെ വായിക്കൂ.. #Navagraha

ജ്യോതിഷത്തിലെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ശക്തിയുണ്ട്.  27 നക്ഷത്രങ്ങളെ 3 നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന 9 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഓരോ നക്ഷത്രവും ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരം നവഗ്രഹങ്ങൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു.  

ഉദാഹരണത്തിന്, അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ നക്ഷത്രദേവൻ അശ്വിനി ദേവനാണ്.  അശ്വതി നക്ഷത്രത്തെ ഭരിക്കുന്ന നവഗ്രഹ ഗ്രഹമാണ് കേതു.  ഭരണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ നക്ഷത്രദേവൻ യമദേവനും പൂജിക്കേണ്ട നവഗ്രഹം ശുക്രനുമാണ്.

നല്ല ആരോഗ്യവും ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും കൈവരിക്കാൻ നക്ഷത്രദേവതയെയും നവഗ്രഹത്തെയും ആരാധിക്കണമെന്ന് പുരാതന ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ ലേഖനത്തിൽ ഓരോ നക്ഷത്രവും അവയുടെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും ആരാധിക്കേണ്ട വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കും.  കൂടാതെ ഗ്രഹദോഷം അകറ്റാൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ചില പരിഹാരങ്ങൾ നോക്കാം.  നക്ഷത്രം, ആരാധനാമൂർത്തികൾ, നവഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ പൂജിക്കണം.


അശ്വതി, ഭരണി കാര്‍ത്തിക

അശ്വതി - ഗണപതി, അശ്വിനി ദേവന്‍മാര്‍ - കേതു
ഭരണി - ലക്ഷ്മീദേവി, യമദേവന്‍ - ശുക്രന്‍
കാര്‍ത്തിക - പരമേശ്വരന്‍, അഗ്നിദേവന്‍ - സൂര്യന്‍

രോഹിണി, മകയിരം, തിരുവാതിര

രോഹിണി - ബ്രഹ്‌മാവ്, മഹാവിഷ്ണു - ചന്ദ്രന്‍
മകയിരം - ഭദ്രകാളി, സുബ്രഹ്‌മണ്യന്‍ - ചൊവ്വ
തിരുവാതിര - പരമേശ്വരന്‍ - രാഹു

പുണര്‍തം, പൂയം, ആയില്യം

പുണര്‍തം - മഹാവിഷ്ണു- വ്യാഴം
പൂയം - ബ്രിഹസ്പതി - ശനി
ആയില്യം - നാഗങ്ങള്‍ - ബുധന്‍

മകം, പൂരം, ഉത്രം

മകം - വിഘ്‌നേശ്വരന്‍ - കേതു
പൂരം - സൂര്യന്‍ - ശുക്രന്‍
ഉത്രം - പരമേശ്വരന്‍ - സൂര്യന്‍

അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി

അത്തം - ഭദ്രകാളി, ആദിത്യന്‍ - ചന്ദ്രന്‍
ചിത്തിര - സുബ്രഹ്‌മണ്യന്‍ - ചൊവ്വ
ചോതി - നാഗങ്ങള്‍ - രാഹു

വിശാഖം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട

വിശാഖം - ദേവി - വ്യാഴം
അനിഴം - ശാസ്താവ് - ശനി
തൃക്കേട്ട - ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ - ബുധന്‍

മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം

മൂലം - മഹാവിഷ്ണു - കേതു
പൂരാടം - ഭഗവതി - ശുക്രന്‍
ഉത്രാടം - പരമേശ്വരന്‍ - സൂര്യന്‍

തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം

തിരുവോണം - മഹാവിഷ്ണു - ചന്ദ്രന്‍
അവിട്ടം - ഭദ്രകാളി - ചൊവ്വ
ചതയം - നാഗങ്ങള്‍ - രാഹു

പൂരുരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി

പൂരുരുട്ടാതി - മഹാവിഷ്ണു - വ്യാഴം
ഉത്രട്ടാതി - മഹാവിഷ്ണു - ശനി
രേവതി - മഹാവിഷ്ണു - ബുധന്‍


_


നോട്ട് : ഈ ലേഖനം തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആകുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങൾ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നതായി ശാസ്‌ത്രീയ തെളിവുകൾ ഇല്ല. മലയോരം ന്യൂസ് ഇതിനെ പിന്തുണക്കുന്നും ഇല്ല.