നടക്കുന്നത് തിരക്കഥ പ്രകാരമുളള അജണ്ട'; തൃപ്തി ദേശായിയുടെ വരവിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി