എസ്എസ്എല്‍സി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി; പുതുക്കിയ തീയതി കേന്ദ്ര മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം വന്നതിന് ശേഷം | Kerala Public School Examination Postponed

തിരുവനന്തപുരം : എസ്എസ്എല്‍സി, പ്ലസ്ടു, വിഎച്ച്എസ്.സി പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി.

പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. കേന്ദ്ര മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം വന്നശേഷമാകും തീയ്യതി നിശ്ചയിക്കുക. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

മെയ് 26 മുതല്‍ 29 വരെ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ച പരീക്ഷയാണ് പുനഃക്രമീകരിച്ചത്.