ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനമായ ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗണിൽ നിയന്ത്രിത ഇളവുകൾ, മാസ്‌ക്കും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസും നിർബന്ധം | Lockdown

തിരുവനന്തപുരം : ചെറിയപെരുന്നാൾ ദിനമായ ഞായറാഴ്‌ച‌ സമ്പൂർണ ലോക്ക്ഡൗണിൽ സർക്കാർ ഇളവ്‌ നൽകി. രാവിലെ ഏഴുമുതൽ വൈകിട്ട്‌ ഏഴുവരെ ബേക്കറി, തുണിക്കടകൾ, മിഠായിക്കടകൾ, ഫാൻസി സ്‌റ്റോറുകൾ, ചെരുപ്പുകടകൾ എന്നിവ തുറക്കാം. ഇറച്ചി, മത്സ്യവ്യാപാരം എന്നിവ രാവിലെ ആറുമുതൽ പകൽ 11 വരെയും അനുവദിക്കും. ബന്ധുവീടുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ വാഹനങ്ങളിൽ അന്തർജില്ലാ യാത്രകൾ നടത്താം. സാധാരണ ഞായറാഴ്‌ചകളിൽ അനുവദനീയമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക്‌ പുറമേയാണ്‌ പ്രത്യേക ഇളവുകൾ.

സാമൂഹ്യഅകലം പാലിക്കൽ, മുഖാവരണം ധരിക്കൽ  ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ
കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.