പ്രവാസികൾ PPE കിറ്റ് ധരിച്ച് വന്നാൽ മതി, കേരളം വീണ്ടും മാതൃകയാകുന്നു...

തിരുവനന്തപുരം : കൊവിഡ് പരിശോധനാ സംവിധാനമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് പേഴ്സനല്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഇക്വിപ്മെന്റ് (പിപിഇ) ധരിച്ചു വരുന്നതിന് അനുമതി.

പരിശോധന നടത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വരുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നും ഇതിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും എത്തുന്നവര്‍ക്ക് പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചാല്‍ മതിയാകുമെന്നും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി.

പ്രവാസികള്‍ക്ക് പിപിഇ കിറ്റ് ആര് നല്‍കും, എന്ന് മുതല്‍ നടപ്പാക്കും, ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വരുന്നവര്‍ക്കാണ് പിപിഇ കിറ്റ് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ സെക്രട്ടറിതല ചര്‍ച്ചയില്‍ തീരുമാനിക്കും.