വീട്ടിലിരുന്ന് ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യാം, നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ദുബായ്...

ലോകമെമ്പാടും വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം കൂടുതല്‍ വ്യാപകമാവുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പുതിയ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം നയങ്ങള്‍ തന്നെ രൂപീകരിയ്ക്കുകയാണ് ദുബായി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക് ദുബായില്‍ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

പുതിയ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ആദായ നികുതി നല്‍കേണ്ടി വരില്ല. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും ദുബായിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതിനു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന് ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റല്‍ പരിതസ്ഥിതികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ദുബായി.

കുറഞ്ഞത് ആറു മാസം എങ്കിലും വാലിഡിറ്റി ഉള്ള പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഉള്ളവര്‍ക്കും പ്രതിമാസം 5,000 യുഎസ് ഡോളര്‍ എങ്കിലും ശമ്പളം ഉള്ളവര്‍ക്കുമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണം ലഭിയ്ക്കുക. നിലവിലെ തൊഴില്‍ ദാതാവ് നല്‍കിയ സാക്ഷ്യപത്രം, പേയ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്, മൂന്ന് മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് എന്നിവ സഹിതം ഇതിനായി അപേക്ഷിയ്ക്കാം.