പ്ലസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷ ഡിസംബര്‍ 18 മുതല്‍, ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ വായിക്കൂ..

 2020 ലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് / സപ്ലിമെന്‍റെറി പരീക്ഷ 18/12/2020 മുതൽ 23/12/2020 വരെ നടക്കും.

2020 മാർച്ചിലെ ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ആറ് വിഷയങ്ങൾക്കും ഹാജരായ റെഗുലര്‍ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സ്കോറുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ വരെ ഈ പരീക്ഷയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

2020 ലെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ മാർച്ചിൽ ആറ് വിഷയങ്ങൾക്കും ഹാജരാകാതിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആറ് വിഷയങ്ങൾക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷ 2020 വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റെഗുലർ, ലാറ്ററൽ എൻട്രി, റീ അഡ്മിറ്റ്, കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ കാൻഡിഡേറ്റുകൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ 2020 ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷയ്ക്കും 2021 മാർച്ച് രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയ്ക്കും ഒരേ വിഷയത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷ 2020, രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ 2021 മാർച്ച് എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ഫീസ് നൽകണം. റെഗുലർ, ലാറ്ററൽ എൻട്രി, വീണ്ടും പ്രവേശനം നേടിയവർക്കുള്ള ഫീസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷ : 175 / സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് 40 പേപ്പർ ഫീസ്.

അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി : 16-11-2020 

കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ അപേക്ഷകർക്കുള്ള ഫീസ് (ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷ 2020, രണ്ടാം വർഷം മാർച്ച് 2021 പരീക്ഷ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്) പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഫീസ് : 225 / സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേപ്പർ ഫീസ് 80 രൂപ.

അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 16-11-2020

പ്രധാനലിങ്കുകള്‍ :

ഒന്നാം വർഷ പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷ 2020- ടൈം ടേബിള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>

എച്ച്എസ്ഇ ഒന്നാം വർഷ പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷ 2020 വിജ്ഞാപനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>

എച്ച്എസ്ഇ പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷാ അപേക്ഷാ ഫോം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>

2020 ഒന്നാം വർഷ പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകളും പഠന കുറിപ്പുകളും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>