കോവിഡ് കാലത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഫോട്ടോകൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ? എങ്കിൽ അരലക്ഷം രൂപ നേടാൻ അവസരം. | State Photography Contest

ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 'കോവിഡ്‌ മാറ്റിയെഴുതിയ ജീവിതം'  ആണ് വിഷയം. ഈമാസം 6 മുതൽ 26 വരെ വരെ statephotographyaward.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കാം. കേരള പശ്ചാത്തലമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾക്ക് മുൻഗണന. മത്സരത്തിന് ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് എൻട്രികൾ വരെ അയയ്ക്കാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിച്ചവർക്കും അമച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. സർക്കാർ വകുപ്പുകള്‍, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍  എന്നിവിടങ്ങളില്‍  ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അർഹതയില്ല. മത്സരത്തിൽ എൻട്രികൾ ആയി ലഭിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന് നിയന്ത്രണവിധേയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരം ഉള്ളതായിരിക്കും. ലഭിക്കുന്ന എൻട്രികളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോകൾക്ക് യഥാക്രമം 50,000 രൂപ, 30,000 രൂപ, 25,000 രൂപ വീതം സമ്മാനം നൽകും. കൂടാതെ ഓരോ ജേതാവിനും സാക്ഷ്യപത്രവും ശിൽപവും ലഭിക്കും. പത്തുപേർക്ക് പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം ആയി 2500 രൂപ വീതവും സാക്ഷ്യപത്രവും നൽകും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  statephotographyaward.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.