കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി ഇത് കൈവിട്ട കളി.. 3414 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 3414 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1063 പേരാണ്.

1811 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 9758 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ക്വാറൻറൈൻ ലംഘിച്ചതിന് 43 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.