ഇനി മുതൽ രാജ്യത്ത് മാസ്റ്റർകാർഡ് ATM കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യില്ല ! RBI നിർദ്ദേശത്തിന് കാരണം ഇതാണ്...

മുംബൈ : രാജ്യത്ത് പുതിയ മാസ്റ്റർ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യരുതെന്ന നിർദേശവുമായി ആർ.ബി.ഐ. മാസ്റ്റർകാർഡ് ഏഷ്യ പസഫിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആർബിഐ നിർദ്ദേശം നൽകി. രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ജൂലായ് 22 മുതൽ പുതിയ മാസ്റ്റർ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം.

പുതിയ ഡെബിറ്റ്,ക്രെഡിറ്റ്, പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡുകൾ മാസ്റ്റർകാർഡുകളായി നൽകരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. പേയ്‌മെന്റ് ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ കാർഡുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ബാധകമാവില്ല.

രാജ്യത്ത് കാർഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഏഷ്യ പസഫിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.