ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ എയർ ഹോസ്റ്റസിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം, സ്വീഡിഷ് വംശജൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. | #Indigo_Flight_Incident

● ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം.

● ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്ക് ചാർട്ട് ചെയ്ത വിമാനമായിരുന്നു.

● ഭക്ഷണത്തെ ചൊല്ലി എയർ ഹോസ്റ്റസും സ്വീഡിഷ് യുവാവും വിമാനത്തിൽ തർക്കം ഉടലെടുത്തിരുന്നു..

വിശദ വായനയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>