Subscribe Us

People News എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നുഎല്ലാം കാണിക്കൂ
#KUDIYANMALA : ഇല്ല, മാറുകയില്ല, കുടിയാൻമലയുടെ യാത്രാ ദുരിതം.. അറിയണം ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഒരു നാട് അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ..